วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

อาสาสมัครมาสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนขามสะแกแสงEnglish teachers at Khamsakaesang

สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2552 นี้ นักเรียนโรงเรียนขามสะแกแสงโคราชโชคดีที่ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์คริสต์จักร อำเภอขามสะแกแสง ได้นำอาสาสมัครชาวอเมริกันมาสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับ ม.ต้น และ ม. ปลาย ทุกช่วงบ่ายวันละสองชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2552 นี้

คลิกดูเนื้อหาในการสอนได้ที่นี่ค่ะ http://oh2sons.blogspot.com/

With many thanks to Church of Khamsakaesang,Korat,Thailand. Brought five volunteers from the U.S.A. to teach English at Khamsakaesang School for two hours in the afternoon for four days. Since Tuesday,12 -Friday,15,2009. You may see how they enjoyed teaching and learning English from these pictures.

View details of teaching here : http://oh2sons.blogspot.com/

This is Matt.

Playing Simon says games.This is Amy.
and Adam.
(below) are Hannah and Kayla


Matt ,representative received a thank you gift from the principle and had photos taken.
Matt เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญจากท่านผู้อำนวยการ และถ่ายภาพร่วมกับคณะครูหมวดภาษาอังกฤษ
The principle's observation. การสังเกตการสอนของท่านผู้อำนวยการ
The principle would like to be participate with . ท่านผู้อำนวยการอยากมีส่วนร่วม
Principle : What is your name?
Matt : My name is Matt. What is your name?
Principle Kumron : My name is Sorapong.
(It's the name of a movie star. That made students laugh.)

After three o'clock we saw them off. เราส่งครูอาสาสมัครเมื่อเวลา สามโมงกว่าๆ
Bye..Have a good flight. ลาก่อนค่ะ ..ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ Read more here : http://oh2sons.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น