วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

งานรับปริญญา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 52 ที่ผ่านมา ครอบครัวเราได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับลูก ในวันรับปริญญาพยาบาลศาสตร์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดเส้นทางการเดินทางจากโคราชไปพิษณุโลก เราได้แวะเที่ยวชมและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละท้องถิ่นไปด้วย

วัดแรกที่เราได้ไปกราบนมัสการพระธาตุคือ วัดจันเสน พิพิธภัณฑ์จันเสน อยู่ใน “วัดจันเสน” ที่ตั้งอยู่ ต.จันเสน อ.ตาคลี วัดนี้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า เคยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-13
โดยสิ่งชวนมองเป็นอย่างยิ่งในวัดจันเสนก็คือมณฑปที่สร้างโดยหลวงพ่อโอด หนึ่งในพระเกจิชื่อดังของนครสวรรค์


หลวงพ่อโอด อดีตเจ้าอาวาสวัดจันเสน ซึ่งท่านมรณภาพไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ท่านเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะสร้างมณฑปเจดีย์ขึ้น โดยมีความมุ่งหมายว่า


1. ส่วนยอดของมณฑปเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
2. องค์เรือนธาตุประดิษฐาน “หลวงพ่อนาค” พระพุทธรูปปางนาคปรก ที่นำมาจากเมืองลพบุรีเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปสำคัญของชุมชน

3. อาคารส่วนฐานของพระมหาเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของท่าน และเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองจันเสนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในวัดจันเสน อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่คิดค่าบริการ หากเข้าไปในวัดแล้วเห็นเจดีย์รูปทรงสวยงามรูปร่างแปลกตา เจดีย์นี้คือ “พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน” รูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปะยุคทวาราวดี ใช้พื้นที่ฐานด้านล่างเป็นที่จัดแสดงของพิพิธภัณฑ์


หัวใจหลักของการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์คงหนีไม่พ้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของชุมชนจันเสน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากเมืองโบราณจันเสน ซึ่งเป็นของจัดแสดงหลักและได้ชื่อว่าเป็นดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์ อย่างเช่นโครงกระดูก ตราประทับ และเครื่องประดับยุคโบราณ วัตถุโบราณที่ทำจากดินเผา เช่น พระพิมพ์ ตุ๊กตา ตะเกียง หรือวัตถุที่ทำด้วยหิน เช่น ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหิน เป็นต้น

ภายในบริเวณวัด มีการสอนศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เนื่องจากหลวงพ่อโอดท่านเมตตาก่อตั้งและให้การสนับสนุนงานอาชีพของชาวบ้านในชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มจนทุกวันนี้

จากนั้นเราเดินทางต่อไปวัด "ช่องแค" ของหลวงพ่อพรหม ที่วัดนี้มีผู้กราบขอพรจากหลวงพ่อและเพิ่งถูกรางวัลที่ 1 ได้ 37 ล้าน สาธุ
จากนั้นเราก้เดินทางต่อไปที่วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ได้เห็นความงดงามจากที่ไกล ไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้เนื่องจากไม่มีรถพาขึ้น

เราถึงที่นัดหมายคือวัดใหญ่ "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม" เมื่อเวลาประมาณ 4 โมงเย็น กราบนมัสการขอพรพระ ทำบุญ แล้วจึงเข้าที่พัก


รุ่งเช้าเป็นวันพระราชพิธี เราเดินทางไปมหาวิทยาลัยแต่เช้า พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น
ก่อนที่ลูกๆจะเข้าหอประชุม ก็ได้เจอะเจอกัน และถ่ายภาพบรรยากาศงานสำคัญนี้ไว้

ขณะเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยมุ่งสู่โคราช


1 ความคิดเห็น:

 1. Hi Pa-Tang,

  It's Jan, saying hello from the US. We looked through the pictures and we're so proud of P'Opor and P'Puk for graduating. The pictures look amazing and we love looking through your blog and keeping up with our family in Thailand. We've forwarded the blog to all the family in the US including, P'Nok, P'Mii, P'Thong, and P'Golf. Everyone looks great. We're so glad everyone is happy and healthy. Please keep updating with pictures of the family!!

  We hope to visit soon.

  I am off of work today because of the big snowstorm. I'll be emailing you pictures of it tonight. We have lots of pictures of Momo, our dog, playing in the snow with Dusit. I'll also include some pictures of my Dad, Yai, and my apartment in DC.

  Everyone is doing well here and wishing you all a very happy holiday and new year.

  Email you soon,
  Love,
  Jan

  ตอบลบ