วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

เตรียมงานจำหน่ายสินค้า 5 บาท ในงาน อสม.โนนไทย

วันนี้วันที่ 15 มีนาคม 2553 รองผู้บังคับการโรงเรียนตำรวจจอหอพร้อมคุณนาย ได้นำเสื้อผ้ามามอบให้แก่ทีมงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโนนไทย ซึ่งนายปกรณ์ เนตระกูล สาธารณสุขอำเภอเป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าราคา 5 บาท ในงาน อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุข) วันที่ 16 มีนาคม 2553 นี้
ในภาคเช้าของวันที่ 16 มีนาคม 2553 จะมีการเดินขบวนรณรงค์และประกวด "หุ่นฟางยุงลาย" เพื่อเป็นการเตือนใจว่า "บ้านเราจะไม่มีลูกน้ำยุงลายอีกแล้ว"

ขบวนจะเริ่มเคลื่อนจากปากทางเข้าอำเภอขามสะแกแสงตั้งแต่เวลา 8.00 น. ไปยังสนามฟุตบอลโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

เมื่อท่านประธานมาถึงและตรวจเยี่ยมพี่น้อง อสม. ก็จะมีการแข่งขันกีฬามหาสนุก จากนั้นเวลา 12.00 น. จะเริ่มเปิดการจำหน่ายคูปองเพื่อแลกซื้อสินค้าราคา 5 บาท และมีการประมูลสินค้าพิเศษ ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการ อสม. อำเภอโนนไทย ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน ตำบล ทยอยกันนำสินค้าเข้ามาภายในบริเวณหอประชุมโรงเรียน

(ภาพล่าง) ตัวแทน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโนนสูง กำลังลำเลียงเสื้อผ้ามาส่งให้ถึงมือพี่น้อง อสม.อำเภอโนนไทย
หมอปั๊ก (เสื้อสีฟ้า) ทำงานแข็งขันจังเลยนะ


หมอโอปอ ชื่นชมหมอปั๊ก "เก่งนะตัวเอง" ยกได้ตั้ง 2 ลัง
และแล้ว...เมื่อทุกตำบลจัดสินค้าเสร็จสิ้น.......

ต้นมะเขือแฟนซีของ นายแพทย์บุญชัย ธนบัตรชัย

จากนั้นเป็นการซักซ้อมขั้นตอนการทำงานของตัวแทน อสม. ในวันพรุ่งนี้

" การให้ " แม้เพียงคิดที่จะให้ใจก็เป็นสุขแล้ว
ยิ่งถ้าได้ให้ ใจย่อมเปี่ยมสุขยิ่งกว่า....
ว.วชิรเมธี
มือของผู้ให้ ย่อมอยู่เหนือมือของผู้รับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น