วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

โนนไทยในวันปราบยุงลาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชนอำเภอโนนไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการวันปราบยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป์โดยได้รับเกียรติจาก

น.พ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายอำเภอโนนไทย


ในงานมีการจัดนิทรรศการด้านต่างๆ มีการแจกปลาหางนกยูง สาธิตการปิดฝาโอ่งน้ำ และพิธีฌาปนกิจยุงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อชุมชน และเพื่อให้ประชาชนรู้ถึงภัยอันตรายจากยุงลาย

อ่างแจกปลาหางนกยูงเพื่อนำไปใส่ในอ่างเก็บน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

(นั่งซ้าย) น.พ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา น.พ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล
(นั่งขวา) นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายอำเภอโนนไทย

กำลังกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีโดย นายปกรณ์ เนตระกูล สาธารณสุขอำเภอโนนไทย
จากนั้นมีการแจกปลาหางนกยูง

(จากด้านขวา)พิธีการแจกปลาโดย น.พ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายอำเภอโนนไทย
และ น.พ.บญชัย ธนบัตรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย
การสาธิตขั้นตอนการปิดปากโอ่ง โดยท่านประธาน และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการตามบูธต่างๆ ในบูธแรกเป็นการสาธิตการเย็บผ้าคลุมโอ่ง

จากนั้นในบูธถัดมาเป็นการสาธิตการขัดล้างโอ่งเพื่อขจัดไข่ยุงลาย
บูธ มทส.กำลังสาธิตการใช้อุปกรณ์ช็อตลูกน้ำ หรือตัวโม่ง เพื่อตัดตอนการเกิดยุงลาย

นักข่าวจาก KCTV กำลังสัมภาษณ์ น.พ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นเป็นการฌาปนกิจยุงลาย ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน

ไชโย...เราชนะแล้ว

ขอพี่น้องประชาชนจงระวัง

เนื่องจากยุงลายตัวนี้กำลังโบยบินไปทุกหนแห่งที่ไปได้ ฉะนั้นจงช่วยกันตัดตอนวงจรชีวิตของมัน โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก 5-7 วัน แล้วเราทุกคนก็จะปลอดภัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น