วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนกิมจิ-สวนสนุก-ป้อม

หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว คณะเราก็ออกเดินทางไปโรงเรียนกิมจิ ก่อนถึงก็แวะเข้าห้องน้ำ ณ จุดพักรถ เราได้บันทึกการทำงานของพนักงาน ซึ่งบ่งบอกถึงวินัยการรักษาความสะอาดของคนเกาหลี และหากพิจารณาแล้วจะเห็นว่า จะมีการแยกขยะตั้งแต่แรกทิ้ง

ขณะอาจารย์กำลังสาธิตการทำ ภาษาเกาหลีก็เรียกว่าไชเท้า 555

อะรีด่อยไหมคะ?
จากนั้นเราก็ไปทดลองสวมใส่ชุดฮันบก และถ่ายภาพเพื่อบันทึกความทรงจำ

มื้อเที่ยงเป็นเนื้อย่างเกาหลีแบบต้นตำรับ

ได้เล่นเครื่องเล่นต่างๆ และชมสัตว์แสนรู้ที่สวนสนุก เอเวอร์แลนด์

(ภาพบน) ไลเกอร์ สัตว์ผสมระหว่างสิงโต กับเสือ
จากนั้นไปชมป้อมฮวาซอง มีอายุกว่า 200ปี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน พระองค์ทรงต้องการสร้างป้อมแห่งนี้ เพื่อต้องการย้ายหลุมศพของพระบิดา SADO SEJA จากภูเขา BEABONGSON มาที่ HWASEONG ในเมืองซูวอน และต้องการสร้างเมืองหลวงขึ้นมาใหม่ เพื่อเสริมความยิ่งใหญ่ของการเป็นกษัตริย์

ตัวป้อมฮวาซองนี้ถูกสร้างทอดตัวยาวไปตามแนวไหล่เขาและที่ราบ โอบล้อมเมืองซูวอนไว้เป็นรูปวงไข่ขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 5.5 ก.ม. และมีป้อมต่างๆตั้งเรียงรายตามแนวกำแพงกว่า 50 ป้อม แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 48 ป้อม เพราะบางส่วนถูกทำลายไปเมื่อสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาครอบครอง และสมัยเกิดสงครามเกาหลี ด้วยความยิ่งใหญ่และสวยงามของป้อมแห่งนี้ จึงได้รับการจดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1997

รูปคนสีแดงหมายถึงห้ามคนข้ามถนน ให้รถแล่นมีนักท่องเที่ยวไทยถูกตำรวจเตือนมาแล้ว

พักผ่อนขณะลงมาจากการเดินบนป้อม

จากนั้นเดินทางต่อไปเพื่อรับประทานอาหารเย็น มื้อนี้ทรมานมาก เนื่องจากต้องนั่งกับพื้นตามธรรมเนียมดั้งเดิมเกาหลี ทำให้ขาดรสชาดของอาหารไปเลย

กว่าจะกลับถึงที่พักก็เป็นเวลาดึกมากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น