วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

งานกีฬาสาธารณสุขประจำปี 54

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้ไปชมงานกีฬาสาธารณสุข ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมศักดิ์ ปริสุทโธ เหมทานนท์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน

ขณะที่กำลังรอพิธีเปิดงาน ผู้เขียนก็ได้มีโอกาสบันทึกภาพตามอำเภอต่างๆ


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายวิชัย ขัตติยวิทยากุล กล่าวรายงานต่อท่านประธาน

นักกีฬากิตติมศักดิ์ผู้วิ่งคบเพลิงคือ นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น