วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 7 เมษายน 2554 เป็นวันที่สองของการทัวร์ครั้งนี้ หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เราเดินทางสู่สิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 40 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม. ถึงเมืองสิเรียมก็ลงเรือไปชมเจดีย์เยเลพญา หรือเรียกอีกอย่างว่า"เจดีย์กลางน้ำ" หลังรับประทานอาหารเที่ยง มื้อนี้เป็นอาหารไทยอร่อยมาก คณะทัวร์จึงมีโอกาสเดินช็อปปิ้งในตลาดสก๊อต (SCOTT MARKET)ได้เสื้อผ้า เครื่องประดับและของฝากพอสมควร เมื่อกลับถึงโรงแรม จึงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายตามแบบชาวพม่า ก่อนเดินทางไปสักการะพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือพระตาหวาน นมัสการพระนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีดวงตาสวยงามมาก และที่พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นก็ช็อปปิ้งอีก ก่อนเดินทางไปสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมื่อไปถึงเจดีย์ชเวดากองสีทองเหลืองอร่าม ที่ซึ่งมีผู้คนมานมัสการอย่างไม่ขาดสายแทบหาที่นั่งสงบๆไม่ได้เลย จนใกล้สี่ทุ่มจึงพอหาที่สงบเพื่อนั่งภาวนาได้บนยอดเจดีย์ในแต่ละจุดที่เรายืน เราสามารถมองเห็นเพชรสีต่างๆ อาทิสีแดง เหลือง ขาว หรือเขียว ช่างงดงามและน่าศรัทธาอย่างยิ่ง
เมื่อได้เวลาพอสมควรเราจึงกลับที่พัก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น