วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

งานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2551

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา โรงเรียนขามสะแกแสงได้จัดพิธีมอบทุนและเกียรติบัตรคนดี ให้แก่นักเรียน หลังจากที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายคำรณ ทศสิริวัฒน์ ได้พบผู้ปกครองแล้วก็เป็นการประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา ตามห้องเรียนที่จัดไว้

(ภาพล่างต่อไปนี้) มีปัญหากับกล้องตัวนี้ จึงได้ภาพไม่ชัดเจน ผู้เขียนจึงนำมาแต่งเล่นโดยใช้โปรแกรม Photo scape ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น