วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

น้ำท่วมหนักที่อำเภอโนนไทย นครราชสีมาและการช่วยเหลือในวันที่ 19 ต.ค.53

เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 ในภาคบ่าย คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา นำโดย น.พ. บุญชัย ธนบัตรชัย ผ.อ.โรงพยาบาลโนนไทย และนายปกรณ์ เนตระกูล สาธารณสุขอำเภอโนนไทย ได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านบัลลังค์ ต.บัลลังค์ อ.โนนไทย จ.ว.นครราชสีมา

(ภาพบน) นายปกรณ์ เนตระกูล สาธารณสุขอำเภอโนนไทย และนายบุญชัย ธนบัตรชัย กำลังหารือเรื่องการดำเนินการช่วยเหลือ
การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ณ บ้านหนองแวง ต.บัลลังค์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโนนไทย

โรคที่พบมากคือโรคเท้าเปื่อย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น