วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

น้ำท่วมหนักที่อำเภอโนนไทย นครราชสีมาและการช่วยเหลือในวันที่ 20 ต.ค.53

เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553ที่ผ่านมา หัวหน้าส่วนราชการ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน ได้เข้าเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาโดยได้นำถุงยังชีพ และเวชภัณฑ์ไปแจกจ่ายด้วย

ทางเข้าบ้านอ้อ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีผู้ใหญ่บ้านหญิงกล่าวรายงานสภาวะน้ำท่วมแก่ ผ.อ.โรงพยาบาลโนนไทย
และรับมอบเวชภัณฑ์และยา บ้านโนนหัวนา
และจุดบริการที่บ้านนา ต.กำปัง อ.โนนไทย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานีอนามัยใหม่นารี กล่าวรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน

มีการแนะนำการใช้ยา

คณะได้เดินทางต่อไปผ่านวัดบ้านอ้อ ซึ่งระดับน้ำยังคงสูงมาก การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านจึงต้องใช้เรือท้องแบน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น