วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

น้ำท่วมและการเข้าช่วยเหลือราษฎรชาวบ้านซิม อำเภอโนนไทย

บ่ายวันที่ 21 ตุลาคม 53 ทีมงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย นำทีมโดยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ นายสุทัศน์ โทแหล่ง และนายสมชาย ภูมิรัชธรรม ได้นำสิ่งของและเวชภัณฑ์ไปมอบให้แก่ราษฎรบ้านซิม ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น